Tasuta kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidesse maikuus.

30 PÄEVA tellimuste tagastamine on TASUTA

Menu
Your Cart

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

SIA NEW ROSME

Privaatsuspoliitika

1. Üldinfo

SIA NEW ROSME, registrikood: 40003138919, juriidiline aadress: Hanzas iela 18, LV-1045, Riia (edaspidi: ROSME), järgib vastutava töötlejana isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (edaspidi: määrus) nõudeid, samuti muude Lätis kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide nõuded. ROSME täidab määruse nõudeid Lätis.


Vastutava töötleja kontaktandmed: e-posti aadress [email protected], telefoninumber +371 67559041.


Käesolev privaatsuspoliitika selgitab meie klientidele, kuidas ROSME isikuandmeid veebilehel www.rosme.com (edaspidi: veebileht) töötleb, ja pakub sellega seotud teavet.


ROSME hangib isikuandmeid, tagades nende edasise konfidentsiaalse töötlemise, ringluse ja säilitamise ning rakendades isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.


2. Isikuandmete allikad, töötlemise eesmärgid ning õiguslikud alused


ROSME kogub veebilehel teie isikuandmeid, mida esitate:


kasutajaprofiili loomisel või selle andmete parandamisel;


veebipoes oste tehes;


veebipõhise kontaktvormi kaudu suheldes.


ROSME ei hangi isikuandmeid kolmandatelt isikutelt.


ROSME töötleb klientide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel.


Andmesubjekti nõusolek.


Veebilehel saavad oste teha ainult registreeritud kasutajad. Uue veebilehe kasutajaprofiili loomisel saadud isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) kasutatakse automaatselt ostetud kauba kohaletoimetamiseks, kui kasutaja on veebipoes ostu sooritanud. Et saadetise kohaletoimetamisega probleeme ei tekiks, palume registreerimisel sisestada õiged isikuandmed.


Uue kasutaja registreerimisel antud e-posti aadressile saadetakse automaatselt uudiseid, kui kasutaja on enne registreerumist neid nõustunud vastu võtma.


Toodete müügiks ettevalmistamine, tehingu sõlmimine ja kauba kohaletoimetamine.


Teie tasutud kauba vormistamiseks, töötlemiseks ja kohaletoimetamiseks töötleb ROSME teie kui registreeritud kasutaja isikuandmeid koos ostetud toodete andmetega. Toodete ostmise käigus töödeldakse täiendavalt ka tehingu numbrit. Kui maksate ostu eest kinkekaardiga, salvestatakse kinkekaardi kood koos teie ostuandmetega.


ROSME võib enne tarnimist teiega ühendust võtta, et tehing lõpule viia või tarneettevõtjatele teavet anda. Seetõttu kasutatakse kõiki ülaltoodud andmeid ka e-posti teel tellimuste staatusest teavitamiseks ning arvete ja kreeditarvete koostamiseks. Teid teavitatakse e-posti teel ka siis, kui teie tellimus on kinnitatud, tarnimiseks valmis, kohale toimetatud, tühistatud või täitmata, võimalusest seda pärast ebaõnnestunud täitmist kätte saada jne.


Õigusaktides sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks.


Raamatupidamiseeskirjade nõuete täitmiseks säilitab ROSME teatud aja jooksul infosüsteemis tehtud tehinguid ja tarneid, olenemata kasutajaprofiili andmete kustutamisest.


Kui ostja soovib ostetud toodet tagastada, kasutades seaduses sätestatud taganemisõigust, või tagastada toote pärast puuduste tuvastamist, töötleb ROSME vastavalt õigusaktide nõuetele taganemisvormi, kuhu on märgitud isiku eesnimi, perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, tootenimi ja -kood.


ROSME õigusliku huvi tagamiseks.


ROSME kontaktvormi kaudu saadetud küsimustele vastamiseks läheb vaja inimese nime, e-posti aadressi ja küsimuse sõnastust. Teie esitatud küsimus vaadatakse vastuse saamiseks üle.


Kui veebilehe kasutaja on ostnud toote, saadab ROSME vastavalt infoühiskonna teenuste seaduse § 9 lõikele 2 kasutaja registreeritud e-posti aadressile uudiseid, kui kasutaja pole varem uudiste vastuvõtmisest keeldunud. Sellistel juhtudel saadab ROSME uudiseid isegi ilma kasutaja selgesõnalise nõusolekuta. ROSME ei saada uudiseid, kui kasutaja kasutab õigust uudiste vastuvõtmisest keelduda.


E-posti aadressi abil saab parooli lähtestada, kui kasutaja seda ei mäleta või on salasõna ära kaotanud. Sel juhul saadetakse parooli muutmiseks link kasutaja e-posti aadressile.


3. Isikuandmete säilitamise kestus


ROSME salvestab isikuandmeid vastavalt järgmistele põhimõtetele:


Kasutaja pole oma nõusolekut tagasi võtnud ega isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitanud.


ROSME-l on seadusest tulenev kohustus isikuandmeid säilitada.


ROSME peab täitma kauba kohaletoimetamise tehingu.


ROSME peab järgima oma õigustatud huve, mis on olulisemad kui andmesubjekti õigused.


ROSME ei salvesta tehingute andmeid kauem kui 3 aastat alates tellitud toote kohaletoimetamise kuupäevast.


 Kui kasutaja ei logi oma profiilile sisse rohkem kui 3 aastat, siis see kustutatakse.


Vajadusel kasutab ROSME kustutamis- või anonüümistamismeetodeid, et mitte töödelda isikuandmeid, kui õiguslik alus selleks on kadunud.


Juhul kui kasutaja ei soovi enam esitatud tellimust jätkata, kustutab ROSME pärast tellimuse katkestamise vastuvõtmist teabe esitatud tellimuse kohta. Kui tellimus tühistatakse protsessi ajal enne tellimuse kinnitamist, siis ei salvestata tellimuse andmeid kuhugi.


 Kirjavahetus kliendiga kustutatakse kuue kuu jooksul, kui vastatakse kontaktvormi kaudu saadetud küsimustele toodete, tellimuste ja nendega seotud teabe kohta.


4. ROSME klientide isikuandmete vastuvõtjad


ROSME võib kasutada allhankeid, et tagada tõhusamat funktsioonide teostamist, sealhulgas veebilehe hooldamise ja toimimise eesmärkidel. ROSME kliendi isikuandmetele võib olla juurdepääs ROSME töötajatel, töötlejatel, alltöövõtjatel ja tarnijatel.


Isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse.


5. Veebilehe kasutaja kui andmesubjekti õigused


Õigus tutvuda oma isikuandmetega ja muud õigused


Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja saada kokkuvõte isikuandmetest, mida ROSME teie kohta töötleb. Kasutaja isikuandmeid saab vaadata pärast kasutaja registreerimist veebisaidil.


Järgmistel juhtudel on teil veel allolevad õigused:


Õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist


Nõusolekut saab tühistada ja registreeritud kasutaja võib kogu oma profiili kustutada, aktiveerides kasutajakeskkonnas vastava käsu. Muudel juhtudel täidetakse isikuandmete kustutamise taotlus ainult juhul, kui isikuandmete töötlemine on lõppenud või kui nende töötlemiseks pole alust.


Õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid


Isikuandmete konkreetsel eesmärgil töötlemise peatamise taotlus on täidetud, kui isikuandmete töötlemise eesmärk on õigustatud huvi ja ROSME huvid ei ole ülimuslikud teie õiguse suhtes andmekaitsele.


Õigus taotleda oma isikuandmete parandamist ja töötlemise piiramist


Kui teie esitatud isikuandmed on valed, täidetakse teie isikuandmete parandamise taotlus, kui ROSME-l on võimalus kontrollida isikuandmete õigsust. Võite paluda isikuandmete töötlemist teatud aja jooksul seni piirata, kuni teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi läbi vaadatakse.


Isikuandmete kohta teabe saamiseks või andmesubjekti muude õiguste kasutamiseks peate saatma taotluse e-posti aadressile [email protected] või kirjaliku taotluse aadressile SIA NEW ROSME, Hanzas iela 18, LV-1045, Riia.


Kui arvate, et teie õigust isikuandmete kaitsele on rikutud, võite esitada kaebuse isikuandmete järelevalveasutusele – Andmekaitse Inspektsioonile.

6. Privaatsuspoliitika muudatused


Käesolev dokument kehtib alates 1. detsembrist 2019.


ROSME jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi selles privaatsuspoliitikas, mis avaldatakse veebilehel www.rosme.com.

7. Küpsistepoliitika


Käesolev küpsistepoliitika (edaspidi: poliitika) sätestab, kuidas SIA NEW ROSME (40003138919, juriidiline aadress: Hanzas iela 18, LV-1045, Riia) (edaspidi: ROSME) oma veebilehtedel küpsiseid kasutab.

ROSME poliitikat võib vajadusel muuta ja kõik muudatused avaldatakse ROSME veebilehel. Küpsiste osas vastab ROSME infoühiskonna teenuste seaduse artikli 7.1 nõuetele.


7.1 Mis on küpsis?


Küpsis on tekstifail (kuid mitte programm), mis sisestatakse veebilehe kasutaja arvuti või muu seadme brauserisse ja mis võimaldab ära tunda kasutaja sirvimise veebilehel.

Küpsiseid kasutatakse tavaliselt veebilehe toimimise parandamiseks, näiteks teabe allalaadimise lihtsustamiseks või veebilehe osade juurdepääsetavamaks muutmiseks ja asjakohase teabe kuvamiseks. Küpsiste eesmärgid määrab vastav veebilehe haldaja.


7.2 ROSME küpsised ja nende eesmärgid


ROSME kasutab küpsiseid, et hõlbustada ROSME veebilehe sirvimist, veebilehel registreerimist ning tagada, et kasutaja on käesoleva küpsisepoliitikaga tuttav.

ROSME kasutab järgmisi funktsionaalseid küpsiseid:

Küpsis Funktsioon Küpsise aegumine

PHPSESSID Küpsised seadistatakse ainult vastavalt teie toimingutele, näiteks keel, valuuta, kasutajasessioon ja privaatsussätted. Teil on võimalik seadistada oma brauserit neid küpsiseid blokeerima, kuid see võib mõjutada meie veebilehe toimimist. Kuni kasutajasessiooni lõpu või brauseri sulgemiseni.

cookies

language

cookieconsent_status

cookieconsent_preferences_disabled


Nagu iga veebisaidi külastuse korral, hangib ja säilitab ROSME kasutaja internetiprotokolli aadressi teatud ajaperioodiks. ROSME ei tuvasta oma veebilehe kasutajaid. ROSME funktsionaalsed küpsised aeguvad brauseri sulgemisel, välja arvatud küpsised, mis vastutavad käesoleva poliitika lugemise eest.

ROSME kasutab järgmisi analüütilisi küpsiseid, mille lisamiseks ja kasutamiseks annate oma nõusoleku:


Küpsis Funktsioon Küpsise aegumine

_ga Need küpsised võimaldavad meil mõõta külastajate liiklust ja vaadata liikluse allikaid, koondades teabe andmekogumitesse. Samuti aitavad need meil välja selgitada, millised tooted ja tegevused on meie poes kõige populaarsemad. Kaks aastat.


7.3 Küpsiste kustutamine või piiramine


ROSME veebilehe kasutajal on võimalus oma seadmest mõned või kõik salvestatud küpsised kustutada. Sel moel tühistatakse ka nõusolek küpsiste paigutamiseks, kui see on eelnevalt antud.

Kasutaja saab soovi korral muuta oma seadme brauseri seadeid nii, et vaikimisi keeldutaks küpsistest, kustutataks olemasolevad küpsised, saadaks teavet uute küpsiste seadmesse saatmise kohta, takistataks küpsiste salvestamist või kustutataks need kohe pärast ROSME veebilehe sulgemist.

Kui otsustate küpsised kustutada või need täielikult blokeerida, ei pruugi mitte ainult ROSME veebileht, vaid ka muud veebilehed korralikult töötada. Seetõttu ei soovita me küpsiseid täielikult keelata.